Våren 2021 inledde Arkipe AB och Greenbay Marine ett samarbete med syftet att introducera Greenbay Marines båtar i Sverige och göra det lättare för svenskar att bli ägare till en fantastisk båt.